Matúš Kocian

Duchovní správa pro akademickou obec České zemědělské univerzity v Praze byla zřízena od 1. března 2012. ČZU tak byla připojena k trendu běžnému v ostatních evropských zemích, kde samozřejmou součástí univerzitního prostředí je prostor, vytvořený pro rozvoj duchovní stránky člověka. Duchovní správa pro akademickou obec ČZU je primárně určena pro katolické křesťany, avšak je otevřena všem.
Pravidelné katolické bohoslužby pro univerzitní obec ČZU se konají v kostele sv. Matěje v Praze – Dejvicích od 18.00 každé úterý v průběhu akademického roku. Po bohoslužbě se koná křesťanské společenství v budově fary U Matěje 2. Tamtéž je každé úterý k dispozici zpovědní služba.
P. RNDr. Matúš Kocian Ph.D.
rektor akademické duchovní správy
tel. +420 720 340 265
matus.kocian@volny.cz
www.matuskocian.cz
Domů      Archiv      Kontakt      Facebook      login
optimalizováno pro: Google Chrome 21, Firefox 8, IE 9
© 2011 - 2018 Coded & designed by dvatelier.cz